Mastichové vesnice, mastichochoria

Oblast Mastichochoria je centrem pěstování a zpracování mastichy. Opevněné vesnice byly zbudovány s cílem chránit produkci mastichy před dobyvateli ostrova a piráty.

Mastichová vesnice Pyrgi, Chios

Mastichoria (Μαστιχοχορια) je název pro jižní oblast egejského ostrova Chios, jednoho z největších řeckých ostrovů. Je to jediný region na světě, na němž se daří z řečíku lentišku získávat mastichu, pryskyřici s unikátními vlastnostmi.

Produkce mastichy přinesla této oblasti nejen prosperitu, ale i zájem dobyvatelů a pirátů. Stav permanentního ohrožení vedl aktuální vládce ostrova k budování obranných systémů a k vytváření osad soustřeďujících produkci mastichy v jednotlivých oblastech. Budování osad a jejich ochrany má počátek v byzantských časech, ale skutečný rozkvět zaznamenalo v době Janovské nadvlády nad ostrovem. V současnosti I přes poškození a katastrofy, kterými vesničky prošly po mnoho staletí, jsou stále cennou památkou a kulturním dědictvím.

Mastic village, Chios

Vznik mastichových vesnic

Janovská rodina Giustiniani, vládci Chiu v letech 1346 – 1566, si byli dobře vědomi vysoké hodnoty a ceny mastichy a již od počátku se snažili získat absolutní kontrolu nad využitím tohoto monopolního produktu tím nejlepším způsobem. Z tohoto důvodu se snažili mastichu chránit nejen před nájezdy pirátů, ale také před pašováním a nekontrolovanými pěstiteli. Po spočítání a „znárodnění“ všech lentišků (mastichových stromů) založili 22 nových osad, pojmenovaných Mastichochoria v místech neviditelných od moře a postavených jako nedobytné pevnosti. Zrušili tak dřívější způsob pěstování v malých vesničkách rozptýlených po ostrově, který byl nekontrolovatelný a bylo velmi obtížné mít přehled nad sklizní.

Architektura mastichových vesnic

Nové vesnice byly postaveny podle italské architektury té doby, latinskými architekty a stavebními firmami a inženýry. Také se povinně na stavbě podíleli místní zemědělci. V centru každé osady byla postavena pravoúhlá věž a kolem ní obytné domy, jeden vedle druhého. Domy byly postaveny tak, že jejich vnější obvodové zdi tvořily obrannou zeď a v rozích této zdi byly válcovité věžičky se střílnami. Uličky byly velmi úzké a mnoho z nich bylo slepých, takže se útočníci nemohli tak snadno dostat do věže, která byla srdcem vesnice. Tento specifický architektonický plán kromě ochrany vesnice sloužil také pro absolutní kontrolu nad poddanými.

Mastichochoria - mastic villages

Germata

Domy ve vesnicích jsou postaveny z kamene, s přízemím a prvním patrem a jsou zakryty půlkruhovou kopulí (tzv. germata). V přízemí jsou obvykle umístěny stáje a skladovací prostory pro zemědělské produkty, zatímco skutečná rezidence se skrývá v nejvyšším patře. Otevřený hlavní prostor se nazývá „pounti“ a používal se pro opalování a odpočinek.

Všechny lofty byly postaveny do stejné výšky, aby v případě ohrožení mohli obyvatelé uniknout z jednoho domu do druhého. Jakmile byly dokončeny stavební práce, usadili se ve věžích Janovští páni a místní farmáři byli nuceni se přestěhovat do nově postavených domů. Například, nejméně 14 starých osad bylo evakuováno a přestěhováno do Pyrgi, města, které bylo postaveno na počátku 15. století v srdci oblasti Mastichochoria.

Za doby Janovanů, a později během turecké okupace, byl prostor jižní části ostrova Chios omezen. Nikdo do této oblasti nemohl vstoupit, pokud k tomu nebyl opravdu vážný důvod. Tato izolace vesničanům z Mastichochoria dovolovala udržet tradiční hodnoty a zvyky. Každá vesnice tvořila vlastní svět. To pravděpodobně vysvětluje, proč každá sousední vesnice měla svůj vlastní dialekt, kroje a zvyky. Čím jsou vesnice blíže k hlavnímu městu, tím se rozdíly smívají, ale odlehlejší vesnice stále projevují rozdíly v dialektu. Ze všech Mastichochoria jsou nejzachovanější ty, které nebyly výrazně poškozeny při zemětřesení v roce 1881. Jsou to vesničky: Pyrgi, Mesta, Olimpi a také Vessa, Kalamoti a Elata.

Mastichová vesnice, Chios

Mastichové vesnice, seznam

(řazeno podle řecké alfavity)

Chios - mapa