Kalamoti

Kalamoti je jedna z největších středověkých mastichových vesnic v centru jižního Chiou a rozkládá se na úrodné rovině. V byzantských dobách bývala největší a nejdůležitější v oblasti a během janovské okupace Chiou byla uspořádána podle půdorysu a urbanistického plánu, který je patrný dodnes.

Stalo se sídlem Milizia Catomerea, vojenské jednotky, která velela jižnímu Chiosu, tehdy nazývanému Catomerea.

Uspořádání mastichové vesnice

Hlavními prvky uspořádání vesnice byly její uzavřený čtyřúhelníkový tvar, nepřerušená obranná zeď tvořená vnějšími zdmi obrysových domů, málo a úzké uličky, malé rozměry veřejných míst a množství kostelů. V centru obce je dodnes k vidění její bývalá věž (Varvakasova věž). Domy jsou zděné, ale mohou obsahovat i dřevěné vyřezávané detaily.

Rozložení Kalamoti zajišťovalo její obranu před pirátskými nájezdy. Ještě v letech 1947-1957 proběhla za přispění dobrodinců řada významných a na svou dobu průkopnických prací. K nejpozoruhodnějším památkám obce patří tradiční náměstí, její základní škola a kostel Panagia Agrelopoussena (13.-14. století). Místní obyvatelé se tradičně zabývali zemědělstvím, vyráběli mastichu, olivový olej a další zemědělské produkty, ale od roku 1950 je patrný obrat k písemnictví a vědě. Ve vesnici dodnes sídlí komplex střední školy a lycea obce Mastihohoria.