Masticha z Chiu

Chios Masticha je pryskyřice řečíku lentišku (Pistacia lentiscus, řecky „schinos“) získávaná na ostrově Chios. Zatímco řečík roste divoce v rozsáhlé oblasti celého Středomoří, je jižní Chios jediným místem, kde se systematicky pěstuje a kde produkuje účinnou mastichu.

Masticha z Chiu

Chioská Masticha (Μαστιχα Χιου) je bez přehánění fenomenální substancí s širokým uplatněním ve farmacii, výrobě potravin a kosmetiky. Příběh mastichy je poutavým vyprávěním o historii, farmakologii a dokonce i o marketingu. Masticha obsahuje podle současných zjištění více než 100 látek, přičemž dosud se jich podařilo určitě přibližně 80.

Co je masticha?

  1. Je to pryskyřice řečíku lentišku.
  2. Je unikátní svým složením.
  3. Je označovaná jako superfood.
  4. Má mnoho využití ve farmacii, potravinářství mimo jiné pro trávicí systém a ústní dutinu.
  5. Získává se jen na jihu ostrova Chios v oblasti mastichových vesnic.
Prozkoumejte mastichu detailně:
Masticha z Chiu

Masticha je pryskyřice cíleně získávaná z řečíku lentišku v jižní oblasti ostrova Chios. Jedná se o velmi aromatickou a chuťově výraznou vyzrálou pryskyřici, která vzniká odkapáváním z uměle vytvořených zářezů kmene řečíku.
Masticha sklizená s kmene, větví a z plochy pod stromem se po vytřídění a vyčištění používá ve své originální podobě pryskyřičných krystalů – slz a jako surovina pro další zpracování.

Název „masticha“ se často používá i pro žvýkačky, likéry, potravinové doplňky nebo cukrovinky. V těchto případech jde o nepřesné označení produktů, které mají mastichu jako základní surovinu.

Jak se rodí masticha

Masticha je jako pryskyřičná míza vylučovaná z kmene a z hlavních větví schinu (Σχίνος je řecký název mastichového stromu – řečíku lentišku). Tato produkce je uměle vyvolána systematickým nařezáním kůry pomocí speciálního nástrojem. Masticha se v řezech objevuje ve formě slz a v kapičkách stéká i na plochu pod stromem.

Vytékající pryskyřice má formu čiré, měkké a lepivé tekutiny. Ta po 15 – 20 dnech tuhne v nepravidelných tvarech. Ztuhlé pryskyřičné krystaly mají zpočátku poněkud hořkou chuť, ale tato hořkost brzy ustupuje. Vyzrálá masticha se vyznačuje silnou dřevito-ovocnou vůní a nasládlou chutí, která je nezaměnitelná.

Stupeň tvrdosti mastichy závisí na okolní teplotě, době, po níž zraje a na velikosti řezu. Plynulý tok pryskyřice vytváří velké, relativně měkké slzy mastichy, zatímco přerušovaný tok vede k malým, ale tvrdším mastichovým slzám.

list mastichového stromu
List řečíku lentišku

Objev mastichy

Získávání mastichy na ostrově Chios se vyvíjí nejméně dva tisíce let, o čemž vypovídají záznamy starověkých botaniků a historiků. Objev chioské mastichy ale nedokážeme přisoudit konkrétní osobnosti, ani jej přesně datovat. První významné zmínky o mastiše jsou až v dílech Dioscorida a Galéna.

Historie mastichy je velmi bohatá a vypráví o bohatství obchodníků s mastichou i o utrpení obyvatel Chiu. Pro novověk mastichu objevili Janované, kteří zorganizovali produkci v rámci vesnic chráněných před nájezdníky důmyslnou obrannou architekturou a kteří uvedli mastichu jako významnou komoditu tehdejšího světového obchodu. Jedním z významných obchodníků s mastichou té doby byl i Kryštof Kolumbus.

Janovskou organizaci produkce v monopolu, pravidla kultivace mastichových stromů i proces sběr a zpracování mastichy převzali turečtí sultáni a do jisté míry i současná organizace pěstitelů mastichy. Tradiční organickou formou pěstování mastichy je neměnný po několik staletí.

Účinky mastichy

Jak působí Chios Masticha? Tato pryskyřice byla ve starověku ceněna jak pro svou výraznou chuť, tak pro terapeutické vlastnosti. Dokumenty ukazují, že to byla první přírodní žvýkačka starověkého světa, která se používala na čištění zubů a osvěžení dechu. Používala se i v kosmetice pro čištění obličeje a těla. Chios Masticha se jako aktivní složka podílela na řadě farmaceutických přípravků.

V současné době je věnována značná pozornost vědecké komunity výzkumu účinků mastichy. Z hlediska spotřebitele to má však relativně malý efekt. S ohledem na legislativu chránící spotřebitele lze chioskou mastichu spojovat jen pouze s tvrzeními:

Chios Masticha přispívá normální funkci gastrointestinálního systému.

Chios Masticha přispívá k ústní hygieně.

Informace o vědeckých studiích, články odborných periodik a publikací jsou k dispozici obchodním partnerům, spotřebitelům nesmí být sdělovány.

Masticha z Chiu
Masticha – krystaly

Použití mastichy

Původní a tradiční použití mastichy je žvýkání kousků pro vonný dech a pro dobré zažívání. Osobitou dřevito-ovocnou chuť si můžete užít i dnes. Surová masticha se prodává v různých velikost slz, ale vždy v jediné příchuti – originál masticha.

Jedno s prvních známých užití mastichy je také přikládání drceného prášku na rány přímo nebo jako součást obvazů. To je základem dnešního použití mastichy a mastichového oleje v kosmetických přípravcích. Existuje mnoho výrobců mastichové kosmetiky pro péči o pokožku i vlasy.

Podobně tradiční je uplatnění mastichy jako součást péče o ústní dutinu a zuby. Samotnému žvýkání mastichy byl přisuzován bělící účinek na zuby a antibakteriální působení v ústech, což v kombinaci s působením na zažívání přispívalo vonnému dechu. V současnosti jsou pro péči o ústa k dispozici mastichové zubní pasty a ústní vody s mastichovým olejem.

Masticha je hlavní složkou nebo přísadou pokrmů a nápojů, které se často i jejím jménem sami označují. Typické je to u likérů, sušenek a dalších cukrovinek.

Druhá polovina dvacátého století přinesla v současnosti nejznámější produkt s mastichou – žvýkačky ELMA, které obsahují označení „masticha“ přímo ve svém názvu. ELMA je totiž zkratka pro elliniki masticha (řecká masticha).

Moderní doba přinesla také potravinové doplňky s mastichou určené s ohledem na další složky pro:

Většina těchto produktů obsahuje určitý podíl mastichového prášku v kapsli. Cílem je dostat mastichu do zažívacího systému. Nejvíce ceněné jsou mastichové kapsle s obsahem čisté mastichy bez přísad. Čistá mastichová pryskyřice je totiž nejúčinnější, zároveň je ale velmi náročná na výrobu. Kromě těchto čistých špičkových produktů jsou na trhu i doplňky, kde je masticha namíchaná s antispékavými látkami.

Masticha z Chiu
Masticha – pryskyřice

Chioská masticha, jedinečnost

Není obvyklé, aby přírodní surovina z relativně velmi malé lokality vykazovala vlastnosti nesrovnatelné se zdánlivě podobným produktem získaným jen o pár desítek kilometrů dále. Člověku se podařilo pěstovat banány i citrusy v mírném pásu, brambory a kukuřici úspěšně rozšířil po celém světě atd. Proč se tedy pryskyřici mastichy z jižního Chiu nedaří rozšířit do jiných lokalit, dokonce ani na severní část ostrova?

Unikátnost mastichy získávané na jižním Chiu je založena na třech faktorech. Tato „tajemství“ jsou dána specifických rysy oblasti jižního Chiu, umem pěstitelů a dlouhou tradicí.

Podnebí, tajemství číslo 1

První z důvodů je zvláštní mikroklima regionu Mastichochoria. Ostrov Chios je dlouhý a úzký, s vysokými zalesněnými horami v severní části. Právě ty zadržují vlhkost a tlumí severní větry, takže jižní, kopcovitá část získává výrazné klima, které je v zimě mírné a velmi suché v létě. Horká a suchá léta v Mastichochoria umožňují mastiše schnout. To je zásadní výhoda, protože pryskyřice řečíku lentišku má tendenci se kazit, pokud před vyzráním zvlhne.

Kultivace, tajemství číslo 2

Druhým tajemstvím je eugenika – dlouhodobé šlechtění mastichových stromů. V dávných dobách selektovali kultivátoři na Chiu ty řečíky lentišky, které produkovaly největší objem pryskyřice v nejlepší kvalitě. Množili je a rozvíjeli tak, aby vytvořili rozsáhlé nové háje s vlastnostmi mateřských stromů. V průběhu staletí vznikl tímto šlechtěním nový botanický druh – chioská varianta řečíku lentišku – Pistacia lentiscus var. Chia. Tento mastichový strom se vyznačuje vysokou produkcí pryskyřice.

Marketing, tajemství číslo 3

Třetím tajemstvím, které stojí za úspěchem mastichy, je dobré řízení produkce, kterému dali základy starověcí Chiané. Systemizovali kultivaci mastichového stromu a produkci mastichy, standardizovali produkt a vytvořili pro něj trh.

Kombinace těchto tří faktorů – mikroklima oblasti, šlechtění rostliny a marketingová genialita – vytvořila podmínky pro vznik fenoménu mastichy, jak jej dnes známe. Pokud by jeden ze tří chyběl, nemluvili bychom dnes o chioské mastiše.

Pro přesnost je potřeba dodat, že někteří odborníci zmiňují i faktor číslo 4 – složení půdy na jižním Chiu, které je silně ovlivněno dávnou sopečnou činností.

Masticha z Chiu
Masticha

Proč říkáme „masticha“?

Slovo masticha prý vychází z řeckého slovesa „žvýkání“.

Masticha (čti „mastycha“) ji označujeme česky, protože to přesně odpovídá i původní výslovnosti řeckého μαστίχα.

Anglický název je mastic a označení mastix pocházející z latiny se používá v němčině.

Název mastiha používá řečtina mezinárodně a vychází z absence „ch“ v angličtině.

V některých slovanských jazycích se pro mastichu používá slovo mastik nebo mastika.

Chios Masticha je chráněné označení PDO.