Pěstování mastichy, sběr a výroba

Pěstování řečíku lentišku a výroba mastichy se soustřeďuje do malého území na jihu Chiu – do oblasti Mastichochoria (mastichové vesnice). Celá produkce je striktně organizovaná.

Masticha řez do kmene

Sdružení pěstitelů mastichy

Veškerá produkce mastichy se organizuje v rámci Sdružení pěstitelů Chioské Mastichy – Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Tato instituce byla zřízena zákonem v roce 1938 jako výhradní správce přírodního unikátu – mastichy – v Řecku i v zahraničí. Toto družstvo spojuje všechny vlastníky mastichových stromů, aktuálně to představuje 4500 členů.

Sdružení organizuje a dohlíží na kultivaci stromů, vykupuje produkci, zajišťuje dotace a zejména zajišťuje zpracování a balení suroviny. Vedle toho investuje do výzkumu a vývoje nových produktů. Centralizace zpracování surové mastichy zajišťuje konzistentní kvalitu a jednotné velikostní třídění a distribuci pro přímou spotřebu, výrobu prášku do potravinových doplňků Masticlifeoleje nebo složitější produkce – žvýkaček ELMAkosmetiky, potravin…

Samotná celoroční péče o stromy, složitá příprava na sběr a produkce surové pryskyřice je rodinná záležitost vlastníků nebo nájemců řečíků lentišků.

Sběr a pěstování mastichy

Péče o mastichové stromy

Hnojení

Pěstování mastichy je celoroční práce vyžadující stálou pozornost a přitom platí: čím starší je strom, tím více péče vyžaduje. Obvykle v prosinci pěstitelé začnou přihnojovat lentišky přírodním hnojivem včetně opadaných listů lentišků a za použití tzv. zeleného hnojení s cílem dodat rostlinám dusík.

Prořezávání

Mastichové stromky se každoročně prořezávají a zbavují se přitom suchých větví. Vedle toho se každých přibližně 5 let provádí rozsáhlejší řez. Obvykle v polovině ledna a během února se prořezávají koruny s cílem vytvarovat je tak, aby strom získal ideální tvar pro průchod světla a cirkulaci vzduchu.

Obnova a rozvoj mastichových plantáží

Při pěstování mastichy se samozřejmě věnuje pozornost i množení stromů – rozvoji a obnově mastichových hájů. Rozmnožování se provádí řezy větví. Obvykle se to děje během února a března, ale v praxi se setkáte s množením i na podzim. Středně silné až slabší větve se zkracují na půl metru délky a ve 3/4 délky jsou zbaveny odnoží a olistění. V řadách a rozestupech 3 – 4 metry jsou větve podélně uloženy do brázdy hluboké 20 – 50 cm. Na jaře je nutné zajistit závlahu. Pokud se množení provádí na podzim, stačí řízkům k rozvoji přirozená vlhkost a zimní deště.

Pěstování mastichy

Sběr mastichy

Přípravné práce

Pro budoucí sběr mastichové pryskyřice je potřeba připravit půdu pod stromy. Od poloviny června a začátku července se půda okolo stromů čistí a srovnává se terén okolo kmene stromů tak, aby se skapaná masticha dala snadno sbírat. Proces čištění se dělá v pravidelných kruzích okolo kmene.

Předem připravená půda se posype práškem z bílého vápence, který se rozprostře pravidelně tak, aby tvořil hladký povrch. Je to završení přípravy na sklizeň, háje mastichy jsou dokonale čisté a dojem čistoty ještě umocňuje zářivá běloba půdy pod stromy.

První řez

Kentos, jak nazýváme malé zářezy do kůry lentišků, jsou nejdůležitější fází produkce mastichy. Zářezy se provádějí v červenci a v srpnu, někdy se pokračuje až do konce září. Pro řez se používá malý nástroj s ostrými hroty na koncích, který nazýváme kentitiri a také tzv. kladívko – sfiraki. Asi půl centimetru široké zářezy do kůry jsou 10 – 15 cm dlouhé. Vedou se na hlavních větvích mírně šikmo. Začíná se v nejnižší části kmene a pokračuje se do koruny. Řezy se provádí postupně po dobu až 6 týdnů, a to obvykle ráno a dopoledne.

Masticha, řez do kmene

Výtok a srážení pryskyřice

Pryskyřice kane ze zářezů a současně tuhne. Spadává na připravenou půdu pod stromy nebo zůstává viset. Kapky tuhnou 15 – 20 dnů od prvního zářezu, pokud je chladnější rok může tuhnutí trvat jen 10 dní.

První sběr

První se sbírají velké kousky pryskyřice, tzv. pítes. Pryskřice se sbírá nebo seškrábává i z větví a kmene. Zbylé kousky se smetou na hromádku nebo ručně sesbírají. Masticha se pak ukládá do dřevěných beden na chladné místo, kde se pečlivě očistí, aby byla připravena na předání k dalšímu využití.

Druhý řez a druhý sběr

Zatímco první sběr vychází na období po 15. srpnu, svátku Panny Marie, opakuje se celý proces řezu tak, že další sběr začíná po půlce září.

Mastichové krystaly před čištěním

Zpracování mastichy

Sesbíraná masticha se v dřevných lískách ukládá na chladná místa v domech pěstitelů. Další týdny a měsíce jsou věnovány pečlivému třídění a čištění. Na kvalitě této práce závisí výkupní cena, za níž se veškerá sklizeň odevzdává sdružení.

Celý objem sklizně končí v chladných skladech a výrobních halách Sdružení, kde se masticha znovu čistí v několika fázích, třídí se do tří velikostí a balí se pro prodej nebo další zpracování.

Součástí továrny je i linka na drcení mastichy. V přímém sousedství je továrna ELMA, která produkuje žvýkačky.

Asociace pěstitelů chioské mastichy sestavuje přehled celkové produkce od zpracování až po roztřídění podle typů a velikosti (velké, střední a malé kousky) a dalších produktů, jako jsou žvýkačky ELMA, mastichový olej a mastichový prášek. Statistiky jsou k dispozici veřejně.

Proces výroby mastichy přetrvává věky

Za zmínku stojí, že výrobní proces a pěstování mastichy na Chiu se od historické tradice příliš nezměnil.

  • Ano, některé postupy kultivace se mírně racionalizovali, ale jde vlastně jen o hledání těch nejlepších zkušeností předků.
  • Ano, čistění a třídění mastichy zajišťují částečně stroje, ale jde stále o čistě mechanický proces.
  • A ano, nástroje sice mají měkké polstrování, ale v principu zůstávají stejné jako před 500 lety. Takže jediné, co by návštěvníka z minulosti překvapilo, by mohl být elektrický fukar pro rychlejší úklid půdy pod stromy.

Nejen samotná masticha, ale i způsob jejího získávání přetrvávají věky.

Výroba mastichy