Masticha je PDO produkt

pdo masticha krystal

Unikátnost mastichy z Chiu je potvrzena také ochranou jejího zeměpisného označení legislativou Evropské unie. Chráněné označení původu (PDO) zlepšuje orientaci spotřebitele při nákupu originální mastichy a chrání jej před napodobeninami této jedinečné pryskyřice.

Masticha je tímto produktem, což v praxi znamená, že pouze produkce mastichy z ostrova Chios může být názvem Chios Masticha označena. Současně to umožňuje spojovat originální mastichu s logem PDO.

Chráněné označení původu

Chráněné označení původu – CHOP (Product Designation of Origin – PDO) je spojení jedinečného produktu s určitou oblastí, v mimořádných případech s názvem země, který se používá v popisu zemědělského výrobku nebo potraviny pocházející z dané oblasti nebo země. Kvalita a charakteristika výrobků označených „PDO produkt“ spočívá v exkluzivitě geografického prostředí, včetně přírodních a kulturních faktorů, které jsou spojeny s vymezenou zeměpisnou oblastí.

Označení PDO / CHOP umožňuje producentům potravin a dalších zemědělských produktů snáze prezentovat své originální výrobky spotřebitelům a dokládat jejich původnost. Spotřebitelům pak toto označení usnadňuje orientaci v nabídce zboží a dává jim vodítko při hledání kvalitních výrobků s tradičním postupem zpracování.

Všechny tyto registrované produkty lze označovat logem chráněného označení původu na prodejním balení a na dalších materiálech.

Masticha jako PDO produkt

Od roku 1997 byla Chios masticha označena Chráněným označením původu výrobku, na něž se vztahuje Nařízení komise (ES) č. 123/97 ze dne 23. ledna 1997, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92. Registrace z 24. ledna 1997 se vztahuje na:

Kromě těchto registrací můžete v Rejstříku zeměpisných označení EU – eAmbrosia nalézt i ochranu zeměpisného označení pro:

  • mastichový likér s označením „Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios“ pod číslem PGI-GR-01850 z 13. února 2008.
masticha pdo produkt certifikace