Využití mastichy

Hlavní využití mastichy, mastichového prášku:

Aktuálně jsou v souvislosti s mastichovými produkty schválena tato tvrzení

  • přispívá normální činnosti gastrointestinálního traktu

Další informace lze dohledat v herbářích, encyklopediích, na internetu, apod.

Bohatý zdroj informací o účincích mastichy naleznete v češtině webu Chios Masticha. Věnujte pozornost článkům Masticha terapie – účinky a léčba, kde naleznete podrobný přehled soudobých výzkumů a klinických studií provedených s mastichou.

Mastichové krystaly před čištěním Chios chioská masticha krystaly slzy pryskyřice použití