Mastic, PDO product

Pouze unikátní produkce mastichy z Chiu může být označena Chráněným označením původu PDO Evropské unie. Chioská masticha je tak více chráněna proti imitacím.

PDO logo

PDO produkt

V roce 1993 Evropská unie přijala regulaci 2081/92 (nahrazena 510/2006) o ochraně označení původu zemědělských produktů.

Chráněné označení původu – CHOP (Product Designation of Origin) je název určité oblasti, v mimořádných případech název země, který se používá v popisu zemědělského výrobku nebo potraviny pocházející z dané oblasti nebo země. Kvalita a charakteristika výrobků označených PDO spočívá v exkluzivitě geografického prostředí, včetně přírodních a lidských faktorů, které probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti.

Od roku 1997 byla Chios masticha označena Chráněným označením původu výrobku, na něž se vztahuje nařízení no. 123/1997 odst. LO224/24-1-97) Evropské unie a je registrována v příslušném seznamu Společenství CHOP výrobků. Všechny výrobky označené chráněným označením původu nesou značku CHOP.

Označení CHOP, v případě zemědělských produktů a potravin, umožňuje pěstitelům snáze propagovat výrobky spotřebitelům, kteří vědí, že si tak kupují kvalitní výrobky s tradičním postupem zpracování.

PDOCHOPchráněné označení původu