Armolia 

Armolia je mastichová vesnice ležící v poměrně rovinaté krajině jižně od hory Likouri.

Hrad Apolichnon

Na této hoře se nachází zachovalý janovský hrad Apolichnon. Janovští páni v něm měli sídlo správy mastichových vesnic (Μαστιχοχώρια), které je dnes pozoruhodným středověkým muzeem.

Středověká vesnice

Armolia je středověká vesnice, která byla kompletně přestavěna. Nad úzkými uličkami v centru vesnice však stále stojí oblouky, které připomínají, jak to tu kdysi dávno vypadalo. V kostele Panagia vedle hlavního kostela obce můžete obdivovat jeden z nejpůsobivějších ikonostasů na ostrově z roku 1744.

Klášter Vretos

Další zajímavou památkou je klášter Vretos, který se nachází na kopci východně od vesnice. Kromě výroby mastichy se obyvatelé vesnice od pradávna věnují také hrnčířskému umění. Důvodem je mělké jezero hned za vesnicí, v jehož dně se hromadí obrovské množství hlíny. I dnes je vesnice známá pro své hrnčířské výrobky a je velkým lákadlem pro řecké i zahraniční turisty.