Řez do kmene řečíku lentišku

Chuť a vůně pryskyřice řečíku lentišku je nezaměnitelná. Používání kosmetických produktů s mastichou nebo žvýkání mastichy snadno způsobí na těchto produktech závislost.

Produkce mastichy

Výroba mastichy je rodinná záležitost a vyžaduje práci a pozornost po celý rok. V prosinci pěstitelé začnou přihnojovat lentišky přírodním hnojivem za použití opadaných listů lentišků. V polovině ledna a během února se začnou prořezávat větve, aby strom získal ideální tvar pro průchod světla a cirkulaci vzduchu.

Pro budoucí sběr mastichové pryskyřice je potřeba připravit půdu pod stromy. Od poloviny června a začátku července se půda okolo stromů čistí a srovnává se terén okolo kmene stromů tak, aby se skapaná masticha dala snadno sbírat. Proces čištění se dělá v pravidelných kruzích okolo kmene. Předem připravená půda se posype bílým práškem z rozemletého kamene, který se rozprostře pravidelně tak, aby tvořil hladký povrch.

Kentos, jak nazýváme malé zářezy do kůry lentišků, je nejdůležitější fází výroby. Zářezy se provádějí v červenci a v srpnu, někdy se pokračuje až do konce září. Pomocí malého ostrého nástroje s drážkami na koncích, který nazýváme kentitiri, se provádějí zářezy do kůry stromů na hlavních větvích. Začíná se v nejnižší části kmene a pokračuje se do horních větví. Masticha kane ze zářezů a spadává na připravenou půdu pod stromy. Kapky začínají tuhnout 15 - 20 dnů od prvního zářezu. První se sbírají velké kousky pryskyřice, tzv. pítes. Zbylé kousky se smetou na hromádku nebo ručně sesbírají. Masticha se pak ukládá do dřevěných beden na chladné místo, kde se pryskyřice pečlivě očistí, aby byla připravena na předání k dalšímu využití.

Sklizeň mastichy, nástroje

Poté Asociace pěstitelů chioské mastichy sestavuje přehled celkové produkce v uplynulých 6 měsících od zpracování až po roztřídění podle typů a velikosti (velké, střední a malé kousky) a dalších produktů, jako jsou žvýkačky ELMA, mastichový olej a mastichový prášek. Stojí za zmínku, že výrobní proces mastichy na Chiu se od historické tradice prakticky nezměnil.

produkce mastichypestovani mastichysklizen mastichyzpracovani mastichy