EMA: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Již z našich stránek víte, že masticha nese označení PDO produktu a je téže zapsaná na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Dnešní článek nám představí pryskyřici mastichu z pohledu EMA.

Co je EMA?

EMA je označení pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA). Jedná se o agenturu Evropské unie (EU), která má na starosti hodnocení léčivých přípravků a dohled nad nimi.

Evropská agentura pro léčivé přípravky je decentralizovaný orgán Evropské unie se sídlem v Amsterdamu. Jejím hlavním úkolem je ochrana a podpora veřejného zdraví a zdraví zvířat prostřednictvím hodnocení humánních a veterinárních léčivých přípravků a dohledu nad nimi.

Co je masticha?

To z našeho webu již mnohokrát zaznělo: 100% přírodní produkt – míza stromu řečíku lentišku.

Co znělo ve zprávě EMA o mastiše?

Detaily zprávy:

  • vydána: 7. července 2015
  • značka: EMA/HMPC/46756/2015
  • Výbor pro rostlinné léčivé přípravky

Tato zpráva shrnuje kompletní informace k mastiše: popis, historii, klinické studie a mnoho dalšího. Kompletní znění zprávy, jejíž text je v anglickém jazyce si můžete přečíst zde:

Hodnotící zpráva o Pistacia lentiscus L., pryskyřice (mastix)