Destilace mastichového oleje

Chuť a vůně pryskyřice řečíku lentišku je nezaměnitelná. Používání kosmetických produktů s mastichou nebo žvýkání mastichy snadno způsobí na těchto produktech závislost.

Návod na použití testu Helicobacter Pylori antigen (AP Ag)

Předpokládané použití:

Laboquick Helicobacter Pylori antigen testovací kazeta je diagnostický nástroj na prokázání Helicobacter Pylori antigenu (HP Ag) ze vzorku stolice imunochromatografickou metodou. Jde o jednokrokový, rychlý test. Kód výrobku: LHAG.01. Souhrn: Helicobacter pylori je Gramm negativní bakterie schopná života i v krajně kyselém prostředí (pH=1,5) ústí jícnu (pylorus). Podle současných poznatků existuje souvislost mezi nákazou helicobacterem a onemocněním žaludku. Helicobacter je přítomný přibližně u 50 % lidské populace. V našich podmínkách je pozitivní nález u 50 – 60 % obyvatelstva. V rozvojových zemích je tento poměr 80 – 90 %. Existuje celá řada způsobů na prokázání Helicobacter Pylori, např. výdechový test, serologické vyšetření apod. Antigenovým testem Helicobacter Pylori je možné prokázání všech izotopů ze stolice.

Princip testu:

Helicobacter Pylori antigen test pracuje na principu imunochromatografie. Na testovací kazetě se nachází otvor na testování vzorku, který obsahuje látku.

Obsah balení:

HP Ag test, umělohmotná pipeta na jedno použití, flaštička s rozpouštědlem, sáček obsahující silica gel Podmínky skladování: testové kazety je potřeba skladovat v prostředí s teplotou + 4 - + 30°C, nesmí zmrznout. Za těchto podmínek je test při nepoškozeném balení spolehlivý po celou dobu jeho použitelnosti, označené na obalu.

Upozornění:

 • 1. Před použitím testu si pozorně přečtěte příbalový leták.
 • 2. Nástroj je určený výlučně na in vitro diagnostické účely a je na jedno použití.
 • 3. Test nikdy nezmrazujte. Pokud test skladujete v ledničce, před použitím počkejte, dokud se neohřeje na pokojovou teplotu. Test je nutné dělat vždy při běžné pokojové teplotě.
 • 4. Test nepoužívejte po uplynutí exspirační doby.
 • 5. Pozorně dodržujte množství testovaného vzorku.
 • 6. Test po rozbalení ihned použijte.
 • 7. Pokud je poškozený obal, testovací kazetu nepoužívejte.
 • 8. Po dobu vyšetření nesmí testovaná osoba jíst, pít a kouřit.
 • 9. V zájmu získání co nejpřesnějších výsledků dodržujte přesně pokyny k provedení testu.
 • 10. Od začátku testu je bezpodmínečně nutné dodržovat všechny předepsané kroky.

Příprava vzorku a provedení testu

 • 1. Vzorek stolice dejte do čisté a suché nádoby. Otevřete barevné víčko nádoby na odběr vzorku (součást balení). Dávejte pozor, aby se nevylila kapalina, která se nachází v nádobě!
 • 2. Po odšroubování uzávěru, na kterém je připevněná tyčinka, odeberte vzorek tak, že tyčinku ponoříte do vzorku stolice na 3 – 4 různých místech.
 • 3. Opatrně odstraňte přebytečnou stolici, která zůstane v rýhování na konci odběrové tyčinky!
 • 4. Uzávěr s odběrovou tyčinkou vraťte do nádoby a uzávěr dobře zašroubujte.
 • 5. Důkladně protřepejte obsah nádoby, aby se vzorek stolice řádně promíchal s roztokem v nádobě.
 • 6. Nádobu se vzorkem držte barevným uzávěrem směrem nahoru a vrchol uzávěru důkladně očistěte.
 • 7. Po odlomení hrotu uzávěru, nebo jeho odšroubování (závisí na verzi testu) funguje nádoba jako kapátko. Otočte nádobu uzávěrem dolů a kápněte 3 – 4 kapky z obsahu nádoby do kulatého okna testovací kazety.
 • 8. Výsledek vyhodnoťte po 5 – 10 minutách.

Používání:

 • 1. Vyberte test z obalu, ale jen bezprostředně před použitím a umístěte ho na vodorovnou plochu!
 • 2. Z nádoby s rozředěným vzorkem, připraveným způsobem popsaným v předcházející části, kápněte 3 – 4 kapky do testovacího okna kazety.
 • 3. Výsledek odečtěte za 5 – 10 minut. Výsledek odečtený po 15 minutách je neplatný a nesmíte ho hodnotit!

Vyhodnocení

 • 1. Jedna čára zobrazená pod písmenem C ve výsledkovém okně znamená, že výsledek je negativní.
 • 2. Čáry zobrazené pod písmeny C a T ve výsledkovém okně znamenají, že výsledek je pozitivní.
 • 3. Pokud se do 20 minut nezobrazí žádná čára pod písmeny C a T ve výsledkovém okně, výsledek je neplatný. Došlo k chybě v postupu a nebo byla testovací kazeta poškozená a test je nutné zopakovat.

Vzorek:

stolice

Omezení testu

 • 1. Výsledek testu není možné samostatně použít na stanovení diagnózy. Ukazuje pouze to, zda je či není Helicobacter Pylori ve vzorku. Výsledek může být podepřen dalšími doplňkovými vyšetřeními vykonanými odborně způsobilým lékařem.
 • 2. Pokud je výsledek testu negativní, neznamená to, že se v organismu nenachází Helicobacter Pylori. Je nutné využít i další klinické metody.
 • 3. Test poskytuje nejspolehlivější výsledky při pokojové teplotě.
 • 4. Přesnost výsledku je závislá na tom, jak přesně dodržujete předepsaný postup testu.
 • 5. Pokud do testovacího okna dáte více jak 4 – 5 kapek vzorku, dostanete falešný výsledek.

Antigen = látka vyvolávající specifickou imunitní reakci, např. tvorbu protilátek

helicobacter pylori antigen test návod