Elata

Mastichová vesnice Elata se nachází v polohornaté oblasti na skalnatém kopci, na jehož vrcholu jižně od vesnice stojí tři staré větrné mlýny, které jsou zde k vidění dodnes. Vesnice leží poměrně daleko od moře, ale má výhled na Egejské moře.

Vesnický hrad: pevnost proti pirátům

Poloha a architektonická struktura Elaty napovídá, že se zde obávali pirátů. Ti se ve středověku a až do turecké okupace vyloďovali na pobřeží a přepadávali vesnice. Elata si zčásti zachovala vzor „vesnického hradu“. Sedm starších osad z byzantské éry bylo sjednoceno a vytvořilo vesnici-hrádek Elata, pravděpodobně kolem roku 1300 n. l. Tehdy obyvatelé vesnice chovali koroptve, druh divokého ptactva, což se zde již nepraktikuje.

Předpokládá se, že název této vesnice je odvozen od slova „elate, elate“ (=přijít). Toto slovo lidé volali na obyvatele okolních osad, aby přišli a zavřeli se do vesnice-hrádku, když muži ze strážních věží varovali před vyloděním pirátských lodí na pobřeží.