Family, Chios

Chuť a vůně pryskyřice řečíku lentišku je nezaměnitelná. Používání kosmetických produktů s mastichou nebo žvýkání mastichy snadno způsobí na těchto produktech závislost.

Autorská ochrana a ochranné známky

Obsah web site masticha.cz

Texty, obrázky a další soubory na této web site (masticha.cz) jsou majetkem Notia, spol. s r. o. nebo má k jejich použití Notia, spol. s r. o. licenci. Jejich použití je možné pouze s písemným souhlasem jednatele Notia, spol. s r. o. Pokud máte zájem o použití jakýchkoli informací nebo souborů z této web site, obraťte se na nás a sdělte nám účel a formu zamýšleného použití. Vždy se vám pokusíme vyjít vstříc v případě našich vlastních autorských děl. V případě jiného obsahu vás odkážeme na autory.

Ochranné známky

Názvy produktů a firem použitých na této web site obchodními značkami nebo ochrannými známkami příslušných vlastníků, zejména Chios Mastiha Growers Association, Chios, Řecko a Notia, spol. s r. o., Česká republika.

autorská ochranaochranné známkycopyright